Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Nasze śmieci

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a obowiązki gminy

12-04-2013

Z dniem 1 stycznia  2012 roku weszła w życie nowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (wszystkie przepisy tej ustawy mają być stosowane od 1 lipca 2013 roku).

Nowa Ustawa nakłada na Gminę obowiązki takie jak :

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
 • wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
 • ustalenie stawek opłat za odbiór odpadów zbieranych selektywnie (posegregowanych) i zbieranych nieselektywnie (nieposegregowanych) oraz określenie sposobu selektywnej zbiórki śmieci
 • objęcie opłatami za odbiór odpadów wszystkich mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji
 • przeprowadzenie przetargu na wyłonienie firmy, która będzie świadczyła usługi na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • ustalenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który będzie miał za zadanie nieodpłatnie odbieranie w swojej siedzibie wszystkich posegregowanych odpadów komunalnych

Na terenie miasta i gminy Ropczyce system ten, który funkcjonował do tej pory pozostaje bez zmian, tj. w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – workowo – pojemnikowy, zaś w zabudowie wielorodzinnej – kontenerowy.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej mieszkańcy będą wrzucali odpady komunalne (zmieszane) do czarnego worka lub swojego przydomowego kubła. Do segregacji będą służyły kolorowe worki odpowiednio oznakowane i rozdawane bezpłatnie przez firmę (znikną kolorowe pojemniki do segregacji na osiedlach domków jednorodzinnych).
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będą ponosili opłatę od gospodarstwa w zależności od ilości osób zamieszkałych (nie zameldowanych a zamieszkałych) w gospodarstwie.

Gospodarstwa podzielono na :

 • małe 1-2 osób
 • średnie 3-5 osób
 • duże powyżej 5 osób 

Wywóz odpadów zmieszanych i selektywnie  zbieranych  firma będzie wykonywała 1 raz na 2 tygodnie (według przedstawionego mieszkańcom od 1 lipca harmonogramu).

W zabudowie wielorodzinnej
, podobnie jak do tej pory mieszkańcy będą wyrzucali odpady komunalne (zmieszane) do kontenerów przy blokach, a selektywnie zbierane do kolorowych kontenerów, które dodatkowo zostaną dokupione i wstawione tak, by była możliwość segregacji w jak największym wymiarze. 
Tak jak do tej pory mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą płacić stawkę za śmieci naliczonej od osoby (podobnie będzie się liczyła do opłaty liczba osób zamieszkałych – nie zameldowanych).
Wywóz odpadów w zabudowie wielorodzinnej będzie się odbywał – odpady zmieszane – 2 razy w tygodniu, a zbierane selektywnie 2 razy w miesiącu, a także sukcesywnie w miarę napełnienia pojemników.

Warto również poinformować co podlega segregacji i selektywnemu zbieraniu. Podstawowe pojemniki kolorowe i worki będą na  :

 • papier i makulaturę
 • szkło (bezbarwne i kolorowe razem)
 • tworzywo sztuczne
 • metal
 • opakowania wielomateriałowe
 • ulegające biodegradacji
 • trawa, liście, drobne gałęzie
 • popiół

Ale segregacji podlegają także (czyli nie mieszania ich z innymi odpadami):

 • baterie
 • stare lekarstwo i chemikalia
 • opony
 • akumulatory
 • zużyty sprzęt RTV i AGD
 • tzw. wielkogabarytowe np. stare meble
 • odpady budowlane (gruz)
Odpady te można zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną odebrane za darmo. Tego typu miejsca i Punkt Selektywnego Zagospodarowania Odpadów zostanie wskazany w późniejszym terminie.

Firmy, zakłady oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Ropczyce, kontynuują lub podpisują umowę z dowolnym przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ropczyce prowadzonego przez Burmistrza Ropczyc.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: