Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Nasze śmieci

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12-04-2013

Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina Ropczyce przyjmuje odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na swoim terenie (dotyczy w szczególności nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy). Gmina Ropczyce przeprowadzi przetarg na wyłonienie firmy, która będzie świadczyła usługi na wywóz i zagospodarowanie odpadami. Mieszkańcy ponosić będą opłatę za usługi  na konto Gminy Ropczyce  - miesięcznie, do 15 dnia następnego miesiąca. 
Opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji, którą należy złożyć do 20 maja 2013 roku do Urzędu Gminy Ropczyce, osobiście w pok. 103 lub drogą pocztową.

Stawki opłat :

W zabudowie wielorodzinnej - na osobę:
 • stawka 6,50 zł / osobę – za odpady, gdzie będzie prowadzona zbiórka odpadów segregowanych
 • stawka 8,50 zł / osobę – jeżeli nie będzie prowadzona zbiórka odpadów w sposób selektywny
W zabudowie  jednorodzinnej i zagrodowej:
 • gospodarstwo mikro 1 osoba:
  8 zł – za odpady zbierane w sposób selektywny
  12 zł – jeśli nie segreguje odpadów
 • gospodarstwo małe 2 osoby:
  12 zł – za odpady zbierane w sposób selektywny
  14 zł – jeśli rodzina nie segreguje odpadów
 • gospodarstwo średnie 3-5 osób:
  15 zł – za odpady zbierane w sposób selektywny
  17 zł –jeśli rodzina nie segreguje odpadów
 • gospodarstwo duże powyżej 5 osób:
  17 zł – za odpady zbierane w sposób selektywny
  19 zł – jeśli rodzina nie segreguje odpadów

Pieniądze zebrane z opłaty za gospodarowanie odpadami będzie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Ropczyce.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: