Informacje BIP

77. rocznica Powstania Warszawskiego

30-07-2021

Informujemy, że w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w niedzielę 1 sierpnia 2021 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Czas na szybkie i rozsądne decyzje

30-07-2021

W związku z informacjami o koncepcji budowy węzła autostradowego w Ostrowie, Rada Miejska w Ropczycach przyjęła, w formie uchwały,... więcej

Kolejne mieszkania w Ropczycach

30-07-2021

29 lipca 2021 r. Ropczycom przybyła kolejna inwestycja mieszkaniowa - blok na ul. Mehoffera 9 dla 24 rodzin o łącznej powierzchni... więcej

Ankieta dotycząca oceny stanu i problemów rozwojowych naszej...

26-07-2021

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2021 -2027” zwracamy się z... więcej

Komunikat Podkarpackiego Woj. Lekarza Weterynarii

23-07-2021

Nie niszcz ogrodzeń - komunikat więcej

Ankieta informacyjna

22-07-2021

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego Gminy Ropczyce. więcej

W Ropczycach oddają do użytku mieszkania w nowych blokach

21-07-2021

Gmina Ropczyce jako jedna z nielicznych konsekwentnie realizuje plan budowy mieszkań poprzez działalność spółki TBS więcej

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

23-07-2021

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego więcej

Ulica Zielona z nowym chodnikiem

16-07-2021

Zakończono budowę chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. więcej

Aktualności

Budowa wodociągów i kanalizacji

16-06-2021

Gmina Ropczyce realizuje inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Trwa budowa wodociągu w miejscowościach Lubzina i Okonin – etap I. Zadanie obejmuje: wykonanie 3,5 km sieci wodociągowej, wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 250 m3, budowę pompowni wody PW1 oraz wymianę istniejącego zestawu hydroforowego w pompowni wody w Lubzinie. Zakończono już wykonywanie płyt pod zbiorniki na wodę. Montaż zbiorników planowany jest w II połowie czerwca. Aktualnie trwa wykonywanie sieci wodociągowej w miejscowościach Lubzina i Okonin. Wykonawca inwestycji tj. WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych planuje zakończyć prace do końca września bieżącego roku. Wartość zadania wynosi ok. 2,9 mln zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie prawie 2 mln zł. 

W trakcie realizacji jest także budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce. I etap zadania obejmuje wykonanie: sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich o długości 7,4 km wraz z uzbrojeniem oraz 2 komór redukcyjnych. Realizacja zakresu stworzy możliwość podłączenia do tej sieci ponad 100 budynków mieszkalnych. Wykonawca tj. Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR zrealizował już odcinek sieci o długości 6 km.  Termin zakończenia prac to koniec września bieżącego roku. W ramach inwestycji wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej w Brzezówce o długości 0,2 km oraz pompownię PB1 w rejonie przylegającym do gminy Ostrów. Do realizacji pozostało jeszcze wybudowanie kanalizacji tłocznej o długości 0.45 km. Wykonawca tj. firma HYROSYSTEM zrealizuje zadanie do końca czerwca bieżącego roku. Wartość całej inwestycji to prawie 1,7 mln zł. Pozyskane przez Gminę Ropczyce dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to kwota ok. 900 tys. zł.
 
Na kolejny etap budowy wodociągu w Łączkach oraz kanalizacji w Brzezówce, Gmina Ropczyce złożyła wniosek o dofinansowanie, który został już pozytywnie zweryfikowany po ocenie merytorycznej i formalnej. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisana latem bieżącego roku. Całkowita kosztorysowa wartość inwestycji to ok. 2,16 mln zł, a dofinansowanie 1,12 mln zł. 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: