Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Rewitalizacja Ropczyc - informacje.

19-11-2007

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Gmina Ropczyce przystąpiła do procesu opracowywania "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ropczyce na lata 2007-2013".
W tym miejscu, publikować będziemy istotne i ważne dokumenty, które powstały w trakcie całego procesu opracowywanego Programu a także omawiać istotne sprawy i zagadnienia poruszane podczas spotkań zespołu ds. programu rewitalizacji. 

Uwagi do obszarów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2007r. na adres

Propozycje zadań należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30 listopada 2007r. na adres 

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Ropczyce do opracowywania "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ropczyce na lata 2007-2013"
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania pełnomocnika oraz zespołu ds. programu rewitalizacji
Charakterystyka aktualnej sytuacji miasta Ropczyce w obszarze objętym programem rewitalizacji wraz z przeprowadzoną analizą SWOT.
Wyznaczone obszary planowane do rewitalizacji w ramach opracowywanego programu.
Arkusz zadań planowanych do wykonania w wyznaczonych obszarach.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: